Articles de la catégorie « Kikongo »

17/01/2020 - 18:50
Kinshasa:Misa samu na kubambuka moyo ya lufwa ya Patrice Emery Lumumba Kinshasa:Kubambuka moyo  ya Patrice Emey Lumumba Kinshasa:Kutambula ya kubikaka FAYULU
/
16/01/2020 - 18:50
Kinshasa:Kuzengana ya kidimbu ya internet, ntuadisi ya ARPTC Odon Kasindi mepesa thendula
/
15/01/2020 - 18:52
Kinshasa:Kimoko ya fumu ya Monusco na bampanzi tsangu ya Kinshasa.Mvutu na yandi na diambu metala kukabula itsi ya Kongo na kutunga kibaka ya kuvambisa itsi na baitsi kena mfinakani na yandi k
/
14/01/2020 - 18:52
Kinshasa:Ndinga ya ntumini ya makesa ya luyalu ya kongo  na yina metala kisalu bakena kusala na ntuala ya ADF na bambeni ankaka ya Kongo
/
13/01/2020 - 18:47
Bukavu:Batu kumi na tatu mebaka lufwa pe bainzo mingi mekubwa samu na mvula kunokaka kilumbu ya sabala meluta
/
10/01/2020 - 19:05
Kinshasa:lapolo ya bilo ya kintuadi ya Onu na diambu mesala kufwa batu mpamba mpamba na kizunga ya Ituri
/
09/01/2020 - 18:49
Kinshasa:Kisumbula y'Avion ya Afrique du Sud sadilaka Monusco kuna na kizunga ya Nord Kivu Goma:Matonsa ya bisalu ya makesa ya Sokola ya zole kuna na kizunga ya Nord Kivu
/
08/01/2020 - 18:59
KINSHASA: Ndembama vutukaka bubu na université ya kinshasa na nima ya kubenbena salaka bilumbu zole kati ya police na ba milongoki ina teleminaka ntalu ya mbongo ba zengilaka bau na kufuta
/
07/01/2020 - 18:46
Kinshasa:Mutindu tsangu kena kulutila na nzonkanda ya Unikin na kilumbu ya bubu 
/
06/01/2020 - 19:01
KINSHASA: Bana ya inzo kanda ya zulu me dasuka bubu sambu na mbongo ba me tudila bau na kufuta mvula yai 
/