Articles de la catégorie « Kikongo »

27/03/2019 - 18:12
Bukavu : Kiteso ya bantu kumi me baka lufwa na kubulumuna ya ntoto na dibulu mosi ya matadi ya ntalu na Territoire ya Kalehe, na Sud-Kivu
/
26/03/2019 - 18:14
Kinshasa : Lukutakanu bubu yayi na mbanza Kigali, na Rwanda na kati ya mfumu ya nsi, mbuta Felix Tshisekedi mpe bamvuama ya RDC ya ke salaka kuna na ntoto ya Rwanda
/
25/03/2019 - 18:12
Beni : Kiteso ya bantu difunda mosi kele ntalu ya bantu me baka kimbefo ya Ebola na Nord-Kivu mpe na Ituri
/
22/03/2019 - 18:04
Beni : Kubokuta ya Episecopo ya Butembo na mutindu ya menga ya nkangu ke na kulanda na kubasika Goma : Bantu tatu bakaka lufwa na mpimpa ya mazono na mbanza Goma
/
22/03/2019 - 17:48
Beni : Kubokuta ya Episecopo ya Butembo na mutindu ya menga ya nkangu ke na kulanda na kubasika Goma : Bantu tatu bakaka lufwa na mpimpa ya mazono na mbanza Goma
/
21/03/2019 - 18:23
Kinshasa : Kubasika na buloko bubu yayi ya mbuta Eugène Diomi Ndongala Lubumbashi : Kinzonzi ya mbuta Gabriel Kyungu wa Kumwanza
/
20/03/2019 - 18:50
Kinshasa : Mfumu ya bazuzi ya nsi me pesa nsangu ya luyantiku ya kisalu ya kusambisa bantu ya me tangama na kupesa madesu ya bana na ntangu ya kuponama ya bambuta ya Sénat
/
19/03/2019 - 18:53
KInshasa : Nsangu ya kubasika na buloko ya mbuta Eugene Diomi Ndongala; mpe dibanza ya ACAJ Kinshasa : Kimvuka Parti Orange ke zola ti bau kutula ba Commissaires Spéciaux
/
18/03/2019 - 19:05
1. Kinshasa : Lukutakanu ya banzo ya bisalu ya luyalu 2. Mbandaka : Maswana na kati ya bambuta ya nungaka ve na kuponama ya bambuta ya Sénet mpe bantumwa yankaka ya nkangu
/
15/03/2019 - 18:58
Kinshasa: kuponama ya bambuta ya sénat ya me zabana imene Kinshasa; matonsi ya kuponama ya bambuta ya sénta na bizunga yankaka 
/