Articles de la catégorie « Kikongo »

07/05/2020 - 19:11
KINSHASA: mfumu ya insi Felix Tshisekedi kwendaka zieta na ba lupitalu mingi sika ba ke na kubuka ba mbefu ya covid 19 mpe kutala mutindu ya nsadilu ya minganga
/
06/05/2020 - 18:55
BUKAVU: UOB me sala respirateur ya  mpa sambu na kusadisa ba mbefu na ntangu yai kimbevo me kwamina na inza mpe na insi na beto, bau monisaka mazono na ntaudis ya kizunga, bau ke lomba lusadis
/
05/05/2020 - 18:44
KINSHASA:Lukutakanu ya luyalu ya insi me baka ba lukanu sambu na bantu kele na boloko,mpe ntalu ya carburant fwana kukita mpe mambu ya mavimpi ya nzutu
/
04/05/2020 - 18:49
LUBUMBASHI: Bimbumbulu na minduki kotaka na commune anexe kuna ba me baka ba nketo an kingolo mpe bau me kufwa bantu sambanu
/
29/04/2020 - 19:08
LUBUMBASHI: ferme naviundu me kubwa na maboko ya ba miyibi , me natumuna bisadilu mpe bibulu to ba nyama nioso ya vuandaka kuna
/
28/04/2020 - 19:16
MATADI: bantu zole me monan ana kimbevo ya Covid 19 na mbanza matadi, na yau kizunga yai em kuma ya sambwadi na kati ya bizunga makumi zole na sambanu ya RDC ina kele na kimbevo yai
/
27/04/2020 - 18:50
KISANGANI : bimbumbulu ya LRA  kotaka bilumbu tatu ya mvimba na territoire ya Dugu bau  me iba bima ya nkangu mpe na wonga nkangu me tina na bwala na bau
/
24/04/2020 - 18:54
KINSHASA: Bubu n suka nde ba me kanga Ne Mwanda Nsemi na inzo an yandi ya ma Campagne na kimvuki na makesa an ayndi, ba me nata yandi na inzo ya masonga
/
23/04/2020 - 18:51
BUNIA: bantu kumi na zole me kufwa na kisumbula ya bwatu ziamaka na dizanga Albert, bantu tanu kaka tanu nde gulukaka , sambu bwatu bakaka bima mpe bantu mingi yau sadisaka kisumbula
/
22/04/2020 - 18:50
MATADI: Mvita kati ya bantu ya nemwanda Semi ya Bundi Dia kongo na makesa ya FARDC na Songololo na kizunga Kongo Central me nata lufwa ya bantu kumi na sambanu mpe 25 me lwala ngolo
/