Articles de la catégorie « Kikongo »

04/05/2020 - 18:49
LUBUMBASHI: Bimbumbulu na minduki kotaka na commune anexe kuna ba me baka ba nketo an kingolo mpe bau me kufwa bantu sambanu
/
29/04/2020 - 19:08
LUBUMBASHI: ferme naviundu me kubwa na maboko ya ba miyibi , me natumuna bisadilu mpe bibulu to ba nyama nioso ya vuandaka kuna
/
28/04/2020 - 19:16
MATADI: bantu zole me monan ana kimbevo ya Covid 19 na mbanza matadi, na yau kizunga yai em kuma ya sambwadi na kati ya bizunga makumi zole na sambanu ya RDC ina kele na kimbevo yai
/
27/04/2020 - 18:50
KISANGANI : bimbumbulu ya LRA  kotaka bilumbu tatu ya mvimba na territoire ya Dugu bau  me iba bima ya nkangu mpe na wonga nkangu me tina na bwala na bau
/
24/04/2020 - 18:54
KINSHASA: Bubu n suka nde ba me kanga Ne Mwanda Nsemi na inzo an yandi ya ma Campagne na kimvuki na makesa an ayndi, ba me nata yandi na inzo ya masonga
/
23/04/2020 - 18:51
BUNIA: bantu kumi na zole me kufwa na kisumbula ya bwatu ziamaka na dizanga Albert, bantu tanu kaka tanu nde gulukaka , sambu bwatu bakaka bima mpe bantu mingi yau sadisaka kisumbula
/
22/04/2020 - 18:50
MATADI: Mvita kati ya bantu ya nemwanda Semi ya Bundi Dia kongo na makesa ya FARDC na Songololo na kizunga Kongo Central me nata lufwa ya bantu kumi na sambanu mpe 25 me lwala ngolo
/
21/04/2020 - 19:18
KINSHASA: Dieudonné Kasembo ya FEC me sikimisa ti  basi kilumbu ta tatu ,bau ta katula ndambu ya kigenga ya commune ya Gombe ba banque na ba supert marchés ta zibuka
/
20/04/2020 - 18:52
KINSHASA: General Kasongo me zabisa inki mutindu  bisadi ya ba banque na ba super marché ta kota na commune ya Gombe ya bikala na kingenga 
/
17/04/2020 - 18:51
UVIRA: bantu makumi zole na tatu me kufwa, makumi tanu me lwala ngolo , bima mingi me bebisama,sambu na nvula ya ngolo nokaka mazono kilmbu ya iya ti bubu kilumbu ya tanu na Uvira
/