Articles de la catégorie « Kikongo »

17/03/2020 - 18:45
KINSHASA:Ba ntumwa ya nkangu me kuzua nsangu bubu yai ya kuzaba ti kimbevo ya Corona virus kele kigonsa ya ngolo kuluta Ebola, bantu fwana kuyobisa maboko mpe kusadila bunkete tangu nionso
/
16/03/2020 - 18:45
KINSHASA: Bubu yai awa na kinshasa ba ntumwa ya nkangu me vutukila kisalu na bau na nima ya kupema pene ba ngonda zole na ndambu to tatu
/
13/03/2020 - 18:47
KINSHASA: Dibuta ya mvimba ke basika ve na nganda sambu bau yambaka mbevo ya Corona virus, kansi bau ke zua ata lusadisu mosi ve, bau ke bokila ba mbuta ya luyalu na kulandila diambu yai
/
12/03/2020 - 18:56
KINSHASA: Muntu lenda kubela coronavirus mpe yandi beluka mutindu me zabisa ministre , bantu sadila bunkete, sesepi yai ,zabisaka yandi,kulwata masque kele penza na mfunu ve
/
11/03/2020 - 18:54
KINSHASA: Mbefu ina ba kangaka na coronavirus kele mwa mbote me sikimia ministre ya mambu ya mavimpi, nkngu landila kaka bunkete, bau vanda na wonga ve,
/
10/03/2020 - 19:09
KINSHASA: Muntu mosi me monana na kimbevo ya coronavirus bubu awa na mbanza kimfumu kinshasa me zabisa mbuta ya luyalu ke landilaka mambu ya mavimpi
/
09/03/2020 - 18:53
KINSHASA: Kimbevo ya Ebola, ta basika na lupitalu mbasi,Dr Muyemba me zabisa ti na nima ya builumbu makumi iya na zole ba mfumu ay insi lenda zabisa ti kimbevo ian me manisa na RDC mvimba
/
06/03/2020 - 18:56
KINSHASA: Julien Paluku ministre ya insi ke tala mambu ay industrie na insi me pesa bilumbu zole na bayina nionso kele na mfuka ya FPI , bau futa kana ve, bau ta landila  bau na kingolo
/
05/03/2020 - 18:55
BUNIA: Kimvuka ya binuani ya CODECO ke laka nganu ya mabwala kele Utcha chefferie ya ba Hema nord ti bau ta kotila bau, na wonga nkangu me kuma kulala na finda
/
04/03/2020 - 18:47
BUNIA : Bana mingi kele na bilumbu ya kubutuka ti na ba mvula tatnu ke bela kimbevo ke zabana ve, na ba camps ya bamitini mvita kuna na Ituri
/