Articles de la catégorie « Kikongo »

14/08/2019 - 18:49
KINSHASA : Ya me zibuka bubu  nzila ya lukanu  na ba nzietelo  katuka kinshasa ti na kasangulu
/
13/08/2019 - 18:58
GOMA : ba mbevo zole ya vuandaka na Ebola me baluka bau me basika na centre ba kele na inzo BUNIA : Lufwa ya muntu mosi vuandaka na Ebola me pesa ngazi na nkangu ya Mambassa
/
09/08/2019 - 18:53
Kananga: bantu zole bakaka lufwa mpe banzo makumi zole na tanu yokamaka tiya na Ongela, bwala ya kele na Nambelu-Lohembe
/
08/08/2019 - 18:51
Kinshasa: balongoki ya université ya Kinshasa ke bokuta mutindu balongi na bawu me buya kisalu mpe me lomba na luyalu ya insi na kupesa na balongi nionso ya bawu ke lomba
/
07/08/2019 - 18:51
Kinshasa: mbuta Florent Ibenge me bika kiti ya kudiatisa baLéopards ya RDC na nima ya bamvula tanu
/
06/08/2019 - 19:01
Goma: lukutakanu na mbanza Gisenyi kati na RDC mpe Rwanda samu na yina me tadila kimbevo ya Ebola
/
05/08/2019 - 18:48
Bunia: bimpumbulu kotilaka groupement ya Mambisa mpe pesaka lufwa na bantu nsambwadi Beni: kaka kuna na kizunga ya Nord Kivu bafwaka bantu tatu na Eringetti
/
31/07/2019 - 17:36
Goma: mbevo ya zole ya monanaka na mbanza Goma me katuka kufwa, kansi munganga Muyembe me zabisa ti kigonsa mosi kele ve, nionso me simbama mbote
/
30/07/2019 - 18:51
Kinshasa: lukutakanu ya bantwadisi ya kimvuka Lamuka na mbanza Lubumbashi wapi mbuta Jean Pierre Bemba ta diatisa yawu samu na bangonda tatu
/
29/07/2019 - 19:15
GOMA: luzayisu ya bakalaka ya Beni samu na yina me tadila mambu ya lukengelo mpe kimbevo ya Ebola
/