Articles de la catégorie « Lingala »

13/09/2019 - 19:02
Kinshasa : mokonzi  wa  ekolo Felix  Antoine  Tshisekedi  akamabaki  po  ya  mbala  yambo  lelo  loye  likita  linene  ya  mbula  matari  ya  ekolo
/
12/09/2019 - 18:59
Tanganyika : bato  tuku  mitano  baweyi  na likama  ya  engunduka  na  kalima
/
11/09/2019 - 19:05
Kinshasa : Union Africaine  ezui  mokano  ya  kotinda  babembani  o  monyele  ya  ekolo po ya  kobundisa bokono  bua  ebola
/
11/09/2019 - 18:58
KINSHASA:  Divula Union Africaine me baka lukanu ya kunuanisa kimbevo ya EBola na RDC nkatu kusosa lufutu/sites/de
/
10/09/2019 - 19:09
KINSHASA :  Moyi ekolo RDC moko te akufaki na mobulu mosalemi na Afrique du sud elobi ntoma wa ekolo RDc  na republique ya afrique du sud
/
09/09/2019 - 19:06
KINSHASA :  Lelo an engumba kinshasa ezalaki ngala ya kotika ebonga  po na bakonzi ya sika bakoti na mbula matadi, yango esalemaki na ministere ya Environnement
/
05/09/2019 - 19:05
KINSHASA : Na engumab Lumbumbashi bafandi na etando batombokaki kolandana na konina ya bapaya ezali kosalema na ekolo Afrique du sud 
/
04/09/2019 - 19:03
KINSHASA :  moyangeli etuka centralen na moloandi waye bakoselaka na sembo  po na maye masalemaki o etuka 
/
03/09/2019 - 19:09
KINSHASA: Premier ministre atalisi manaka ma mbula matadi akokamba lelo na palais du pepuple o boso bwa ba ntoma babbyie kolo
/
02/09/2019 - 19:04
KINSHASA :Mokonzi wa ekolo Felixe Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaka na kalaka  mokonzi wa ONU KINSHASA : Antonia Guterres akutanaki na ba ntoma ba bayi ekolo
/