Articles de la catégorie « Lingala »

02/12/2022 - 23:28
Bato  leka  tuku  mitano  kati  na  bango bana  bake  misato  babomamaki  na  batomboki  ba  M23 kati  na  yoko  eyamba  esika  bamibombaki na  territoire  ya  Rutshuru , tokolanda  po  yango  lita
/
01/12/2022 - 20:20
Bayi  Congo  Demokratiki  basengeli  na  bomoko  pe  kotelemela  monguna  na  ntina  koluka  bonsomi  ya  ekolo ,  wana  mbela  ya  Episikopo  ya  Bukavu  na   sud  Kivu o  bosukisi  booko  milulu 
/
01/12/2022 - 20:04
Bayi  Congo  Demokratiki  basengeli  na  bomoko  pe  kotelemela  monguna  na  ntina  koluka  bonsomi  ya  ekolo ,  wana  mbela  ya  Episikopo  ya  Bukavu  na   sud  Kivu o  bosukisi  booko  milulu 
/
30/11/2022 - 23:05
Mokonzi  wa  ekolo  o  boso  ya  bilenge ,  wana  bokutani  bosalemaki mua  mosala  misato  eye  kati  na  Felix Antoine  Tshisekedi  na  bilenge  bayike  ya ekolo mobimba  o  ndako  Bontoma 
/
30/11/2022 - 18:45
Mokonzi  wa  ekolo  o  boso  ya  bilenge ,  wana  bokutani  bosalemaki mua  mosala  misato  eye  kati  na  Felix Antoine  Tshisekedi  na  bilenge  bayike  ya ekolo mobimba  o  ndako  Bontoma 
/
29/11/2022 - 20:42
Bo’  toyebi  banso  ebandaki  mua  mosala  moko  masolo  po  ya  mbala  isato  ya  koluka  kimia  o  Rdc  na  Nairobi ,  sika ekomi  tango  ya  bosangisami pe  bondimisami  ya  mampinga  ndenge  na
/
29/11/2022 - 20:39
Bo’  toyebi  banso  ebandaki  mua  mosala  moko  masolo  po  ya  mbala  isato  ya  koluka  kimia  o  Rdc  na  Nairobi ,  sika ekomi  tango  ya  bosangisami pe  bondimisami  ya  mampinga  ndenge  na
/
29/11/2022 - 15:21
Efonguami  mua  mosala  moko  eye  na  Nairobi  o  ekolo  Kenya  masolo po  ya  mbala  isato  ya  koluka  kimia  o  monyele ya  Rdc, o libaku  liye mokonzi  wa  ekolo Felix  Antoine  Tshisekedi  as
/
28/11/2022 - 18:11
Efonguami  mua  mosala  moko  eye  na  Nairobi  o  ekolo  Kenya  masolo po  ya  mbala  isato  ya  koluka  kimia  o  monyele ya  Rdc, o libaku  liye mokonzi  wa  ekolo Felix  Antoine  Tshisekedi  as
/
28/11/2022 - 11:45
Ekofunguama  po  ya  mbala  isato  mua  mosala  moko  moye o  sima  ya  nzanga    na  Nairobi masolo  po  ya  kolua  kimia  o  monyele  ya  ekolo  Congo  Demoratiki ,  mampinga  mayike  masili  kok
/