Articles de la catégorie « Lingala »

16/09/2021 - 19:34
Ndako  bontoma  ya  ekolo  etomboli  mongongo  po  ya  kotalisa  moyibi  ya  makele  eye  ezali  kosalema  kati  na ekolo , mokambi  na yango  apesi  sango  te’  yoko  limpinga  ya  ba ntoma  ba ek
/
15/09/2021 - 19:24
Journal lingala matin de ce jeudi 16092021 1. KINSHASA: Botamboli ebongisaki bayi Lamuka , esalemaki te, nzambi bapanzaki bango na bayi police
/
15/09/2021 - 18:18
Journal du 15092021Soir 1. KINSHASA : Botamboli bwa lamuka bopanzamaki na bayi police;
/
14/09/2021 - 19:29
Journal lingala de Mercredi 15092021 1. KINSHASA: Ba ntoma  ba bayi ekolo pe ba senateur bazongeli misala mia bngo sim ya bopemi, bakosala misala  na eleko ya ba sanza misato
/
14/09/2021 - 17:49
Journal lingala soir du 14092021
/
13/09/2021 - 20:32
Journal lingala du 14092021 1. KINSHASA: Mokonzi wa ekolo azuaki mangwele mokolo mwa yenga elongo na mwasi naye  po na kobundisa bokono bwa Covid 19
/
13/09/2021 - 18:36
Journal de ce soir 13092021
/
12/09/2021 - 18:56
Awa  na  Kinshasa  mokonzi wa  ekolo  Felix  Tshisekedi   abandisaki  mua  poso  moleki   milulu   ya  bofuti  mpako  pe  kobatela  biloko  ya  ekolo  , kati  na sango  na biso tokolanda  maye  mal
/
10/09/2021 - 18:24
Na  Beni  mama  mokambi  ya  Monusco  apaleli  likama  ya  bobundisi  mituka  eye  esalemaki  o  Ituri  o  poso  eleki ,ye  abanzi  te’  yango  ezali  libaku  po  ya  kobongisa  pe  kokembisa  misa
/
09/09/2021 - 21:29
etuka  Kasai  Central  yoko  limpinga  likelami  po  ya  kolandela  mbeba  ya  kobuka  makoki  ma moto  o  kati  ya  misala  ya  polusu , limpinga  liye  lisangisi  misala  ndenge  na  ndenge….….
/