Articles de la catégorie « Lingala »

21/04/2020 - 17:45
Kinshasa  : ekobanda  lobi mua  mosala  misato  bofongoli  malembe  malembe  ya  commune ya  Gombe , bayi  lisanga mimbongo  ya  ekolo  bapesi  makanisi
/
20/04/2020 - 18:23
Kinshasa :  commune  ya  Gombe  ekokoba  na bokangemi kasi booko  mikano  mizuami  po  ya  kofongola magazini pe  bibombelo  misolo General Kasongo akolobela yango
/
17/04/2020 - 18:03
Sud Kivu  :  bato  tuku  mibale na misato baweyi  sima mvula  makasi  enokaki  na Uvira  lobi  loleki
/
16/04/2020 - 18:14
Kinshasa  : booko  mikano  misengeli  kobakisama  o  kati  ya  mikano  mizuamaki  na  mokonzi  wa  ekolo po  ya  kobundisa bokono bua Coronavirus
/
15/04/2020 - 18:21
Haut Lomami : territoires  bisato  bizindi  na mayi  pe  bato  leka  nkoto  kama motoba  bazui  makama
/
14/04/2020 - 18:28
Kinshasa : misala  mizali  kolandela  kobundisa  bokono  bua  Coronavirus eyebisi te'  na mikolo  mikoya  motango  ya  bakoni  mokoki  komata,na yango  baakomilengela
/
10/04/2020 - 18:29
Kinshasa  :  tokolanda  makanisi  ya  nganga  mayele  o  mambi  ma politiki  Bob  Kambamba  o  matali  bokangemi  ya  diketele ya  misala ya  mokonzi wa  ekolo Vital  Kamerhe
/
09/04/2020 - 18:17
Kinshasa   :  sima bokangemi  bua  ye  po ya  mua tango  Vital  kamerhe diketele  ya  misala  ya  mokonzi wa  ekolo alekisi  butu  ya yambo  na boloko  enene ya  Makala ,tokozua booko  makanisi po
/
08/04/2020 - 18:11
Kinshsa  : misala  mikobundisa  bokono  bua  Coronavirus  eza  na  mua  nkokoso  po  ya  kosala  mosala  mua  bango  kati  na commune ya  Gombe  eye  etiami  pembeni
/
07/04/2020 - 18:20
Kinshasa :  na mokolo  ya  ibale  ya  bokangemi  ya  commune ya  Gombe  manso  maleki  malamu, bayi  mimbongo   basepeli  pe  bakumisi  mosala  ya  lolaka  la  Okapi
/