Articles de la catégorie « Lingala »

22/11/2019 - 19:01
Butembo : mobulu  mosalemaki  o  tongo ya  lelo  na bilenge  ya  lisanga  parlement debout  de  Fourou  po  ya  kopalela bobomami  ya bato na  Beni
/
21/11/2019 - 19:06
Nord Kivu : misala  minso  mitelemaki  lelo  loye  o  engumba  Beni ,booko bilenge  bakitaki o  ba balabala  po ya  kopalela  lisusu  bobomami  ya  bato  na batomboki ba Adf
/
20/11/2019 - 19:01
Ituri  : ba  ntoma  ba etuka  bakueyisi  moyangeli  etuka  Jean Bamanisa  Saidi ye  alongolami  o  ebonga  wa  ye  na bosenga ya  tembe  ya  ba ntoma
/
19/11/2019 - 19:03
Lomami : bana  kama  sambo  bazangi  esika  ya  kozua  mateya  sima  ya botumbami  ya  yoko  eteelo   na  Bakua Mulumba po  ya  liwa  ya  bayekoli babale 
/
18/11/2019 - 19:07
Kinshasa : ministre  wa  yambo  atalisi  polele  o  ndako ya bontoma  lelo  loye  muango  ya  mobeko  motali  misolo  ya  misala  ya  ekolo
/
15/11/2019 - 19:09
Allemagne : ekolo elaki  kozongela  boyokani na  ekolo  Rdc  pe  kobapesa  lisungi  po  ya  ntombua  pe  nkita
/
14/11/2019 - 19:09
Kinshasa : balakisi  ba  biteelo ya  eyamba  katoliko  batelemisi  misala  uto  mikolo  misato
/
13/11/2019 - 19:02
Kinshasa : efonguami  lelo  loye na  Kinshasa   likita  linene  ya  bayi  mimbongo   na  kombo  Bosangani  Days
/
12/11/2019 - 19:04
Kinshasa : episikopo  ya  lokumu  ya  sika  Fridolin Ambongo  alaki  kozala  moto  oyo  akosangisa  banso pe  koluka  boyokani
/
11/11/2019 - 19:03
Kinshasa : moyi  senat Tshikez Diemu asengi  kimia  kati  na  bayi  Fcc -Cach po ya kobatela  kimia o ekolo
/