Articles de la catégorie « Lingala »

10/03/2020 - 18:08
Kinshasa  :  moto  moko  amonisami  na bokono  bua  Coronavirus  awa  na Kinshasa  ye  moyi  ekolo  Belgique  atiami  pembeni  po ya kolandelama
/
09/03/2020 - 18:28
Kinshasa : misala  ekolandela  bokono  bua  Ebola  o  ekolo  eekokoba  na kotanga  mikolo  kino  bakoma  na tuku  mineyi na  mibale  po  ya  koyebisa  te'  bokono  bosili  o  ekolo
/
06/03/2020 - 18:35
Kinshasa  : ministre  o  matali  industrie  ya  ekolo  apesi  mikolo  mibale  na baye  bazali  na nyongo ya  Fpi  po te'  bafuta  soki  te  bakolandelama na makasi
/
05/03/2020 - 17:55
Ituri :  batomboki  ba Codeco  baakobangisa  bayi  mboka  ya  groupement  ya  Utsha na  chefferie ya  Behema Nord ,sika  bakomi  kolala  na  zamba
/
04/03/2020 - 18:13
Ituri : bato  leka  kama  mineyi  na ndambo  bazuami  na bokono  bua  nzala  o  bisika  ekobikaka  bakima  bitumba  na  secteur  ya  Walendu  Djatshi na  territoire  ya  Djugu
/
03/03/2020 - 18:02
Kinshasa : lisanga  Lucha  pe  masanga  ma  societe  civile eboyi  te'  bakotisa  politiki kati  na misala ya  l'etat bango  batikaki  yoko  mokanda  ya  makanisi  na ndako ya  misala ya  ministre 
/
02/03/2020 - 19:02
Kinshasa  :  bayi  lisanga  Cenco babanzi te' bayi politiki  baakoluka  nde  bibonga  na  esika  ya  kokanisa bayi mboka  ,tala  ntina  bamituni  bosangani  ya  ntina  nini?
/
28/02/2020 - 19:09
Kinshasa  : mokambi  molandi  ya  mampinga  ma ekolo  ba  Fardc o  matali boluki  sango  General  Delphin  Kahimbi  weyi  lelo  loye  na Kinshasa 
/
27/02/2020 - 19:02
Kinshasa : ba  ntoma  baponami  ba  bituka  Nord  Kivu  pe  Ituri basengi  na bayi  mboka  komibatela  na bobomami  ya  batomboki  ba Adf
/
26/02/2020 - 19:03
Kinshasa : bondonguani  o  camp  Bumba  na Lemba basombi  ba ndako  ya  Onl  baakowela  ndako  kama misato  na bayi  mampinga  baye  bakobikaka o  camp  meyi
/