Articles de la catégorie « Lingala »

27/01/2020 - 19:01
Kinshsa : bayekoli  zomi  na mibale  baye  basalaki mobulu  na  Ista  bakotindama  o  misala  mya  sembo , a  Isc mobulu  mosalemaki lelo pe  mateya mazongeli  lelo o  eteelo Ifasic lelo loye
/
24/01/2020 - 19:04
Kinshasa  : yoko  misa  ya  botondi  Nzambe  esalemaki  lelo  loye  po  ya  kokundola  milimo  ya  bato  bakufa  po  ya  koluka  mbonguana ya  mpifo  o  ekolo
/
23/01/2020 - 19:02
Ituri : ntoma  ya  Onu  o  matali  makoki  ma moto  akomi  lelo  loye  na Bunia  pe akendeki  kotala  bakima  bitumba  ya  Djugu
/
22/01/2020 - 19:06
Nord Kivu :  batomboki  ba Adf  babomi  lisusu  bato  motoba  na localite   Mai-Moya o  territoire  ya  Beni ,bayi  mampinga  pe  balongaki  na kosukisa  booko  bitumba  na bango na kokola
/
21/01/2020 - 18:18
Kinshasa  : ministre  o  matali  mambi  ma kolongonu  bua  nzoto  o  ekolo asengi  na  minganga  kozongela  misala  na  bozelaka biyano ya  bosenga  bua  bango
/
20/01/2020 - 19:06
Ituri :  bayi  mampinga  ma ekolo  balongi  na koboma  batomboki zomi  na ibale  ya  lisanga  Codeco pe  babotoli  booko  mandoki  na territoire  ya  Djugu
/
17/01/2020 - 18:59
Kinshasa :  missa  monene  esalemaki  po  ya  kokundola  mibu  tuku  mitano  na libwa  ya  bobomami  ya  Patrice Emery Lumumba
/
16/01/2020 - 18:58
Rdc:  uto  tongo  ya  lelo  internet  ezalaki  te  o  etando  mobimba ya  ekolo mua  nkokoso  ezuamaki o  nzela  ekopesaka internet o  bikolo  mzike
/
15/01/2020 - 19:02
Kinshasa : Monusco  ebanzi  te'  ekolo  Congo  Demokratiki  ekoki  kokabolama  ata  soki  moke  te ,bo' eyebisi mama mokambi  misala  na yango 
/
14/01/2020 - 19:05
Kinshasa : misala  ya  mampinga  ma ekolo  ekeli  booko  mayele  po  ya  koluka  kosukisa  batomboki  ba  Adf  pe  batomboki  basusu
/