Articles de la catégorie « Lingala »

05/05/2022 - 20:11
Na  Nord  Kivu  misala  mibandi  kozonga  malembe  malembe  na  Bunagana ,  bakima  bitumba  pe  lokola  babandi  kozonga  o  ba mboka  ba bango ….
/
04/05/2022 - 21:52
 
/
04/05/2022 - 21:31
etuka  ya  Haut  Lomami  , Sima  nungu  nungu  ya  mikolo  mibale  , ebandisami  lelo  loye  bobeti  ntagba  po  ya  maponami  ya  moyangeli  etuka  na molandi  wa  ye  ,  nzoka  nde  ban toma kuna
/
28/04/2022 - 22:33
Milulu  ya  bosukisi  likindo  o  matali  boyokani  ya  bituka  Kasai  pe  Katanga  monene esalemaki lisusu  lobi  loleki  te   ,  yango  ekosukisama mua  poso….ntina  tokoyeba  yango  kati  na san
/
28/04/2022 - 18:40
Milulu  ya  bosukisi  likindo  o  matali  boyokani  ya  bituka  Kasai  pe  Katanga  monene ekosalema  lisusu  mau  mosala  mineyi  eye te ,  yango  ekosukisama mua  poso….ntina  tokoyeba  yango  ka
/
27/04/2022 - 22:15
Ntoma  bayi  mboka  Andre  Mbata  akitani  bongo  na  ntoma  Jean  Marc  Kabund  o  ebonga  ya  mokambi  molandi  ya yambo  ya  ndako  bontoma ,  maponami  maselamki  lobi  loleki….
/
27/04/2022 - 20:07
Sima ya mobu  yoko uto bazua ebonga , mbula matari  ya  ekolo  basali mosala kasi mambi ma kosala mazali naino  wana maloba ya ye meyi mokambi mbula matari eye  muana mboka Jean Michel  Sama Lukond
/
26/04/2022 - 23:22
Uto  lobi  loleki  sima  ya  nzanga  book oba  ntoma  ya  masanga  ya  basimba mandoki  ya  etuka  ya Nord  Kivu  babembokaki po  ya  ekolo  Kenya  wapi masolo  maakosalema  kati  na mbula  matari 
/
26/04/2022 - 18:22
Efonguami  mua  mosala  mibale  eye  na Bangui  o  ekolo  Centrafrica  likindo  po  ya  kolobela  masikulu  ya  boyinani,  likindo  liye  esangisi  bapanzi  sango  bayike  ya bikolo  zomi  na moko 
/
25/04/2022 - 22:40
O  Ituri  mbula  matari  ya etuka  emndimisi  te’  baakosala  manso  po  ya  kosunga  bakambi  ya  masanga  ya  batomboki  po  te’  bazuama  kati  na masolo  ya  Nairobi …
/