Articles de la catégorie « Lingala »

25/04/2022 - 22:38
Ekobanda  mua mosala mibale eye o engumba Bangui  o ekolo Centrafrica   likindo po ya mbala ibale o  matali  kobundisa masikulu ya boyinani o etando  ....likindo liye ekosangisaka mingi bapanzi san
/
24/04/2022 - 21:16
Masolo  kati  na  batomboki  pe  mbula  matari  eekokoba  na  Nairobi  o  ekolo Kenya ,booko  batomboki  ba Nord Kivu  basili  kozuama kuna, nzoka  nde epekisami  na batomboki ba  M23 ya  Makenga 
/
22/04/2022 - 17:21
Bo’  toyebi  banso  ebandi  mua  mosala  mitano  moye  na Nairobi  o  ekolo  Kenya  masolo  kati  na masanga  basimba  mandoki  na mbula  matari  ya  ekolo , o  ba  sango  na biso  tokotalisa  bisi
/
21/04/2022 - 21:35
Na  Lubumbashi  ministre  o  matali  misala  masini  o  ekolo  asengi  na bayi  mimbongo  kosunga  po  ya  muango  ya  kokela  ba batterir  ya  lotiliki  o ekolo , pamba te po  na ye  Rdc  ezuami 
/
21/04/2022 - 21:01
Awa  na Kinshasa  mbula  matari  ezui  mokano  ya  kotelemisa  mpako  ya  Tva  po  ya  booko  biloko  na ntina  ya  kokitisa  talo  na yango  ,tokoyeba  ntina  ya  mokano  moye  kati  na sango  na
/
20/04/2022 - 18:52
Yoko  likita  linene  ekosalema  mua  mosala  mineyi  eye  na  Nairobi wapi  bakolobela  batomboki  ba M23  ,o  bosukisi  likindo  liye  nde  mikano  mikozuama  po  ya  bango….
/
20/04/2022 - 18:12
bayi  syndicat  ya  misala mya  l’etat  basepeli  komona  lifuti  lya  bango  komata  na tuku  misato  likolo  lya  mokama  kasi  babanzi  te’  yango  ekosalema  po  ya  misala  minso ….
/
19/04/2022 - 19:36
Na  Kongo  Central  mbele  mikolobi  ya  Bezen  eekomonana  o  nzoto  ya  booko  bayi  mboka  Moanda  mingi  zinga zinga  epayi  bakobimisaka  pitolo  ya  Perenco , lisanga  Renad  nde  etalisi  ma
/
19/04/2022 - 18:18
Na  Kongo  Central  mbele  mikolobi  ya  Bezen  eekomonana  o  nzoto  ya  booko  bayi  mboka  Moanda  mingi  zinga zinga  epayi  bakobimisaka  pitolo  ya  Perenco , lisanga  Renad  nde  etalisi  ma
/
18/04/2022 - 23:29
O  Ituri  uto  lobi  loleki  bayi  mampinga  ma  ekolo  na baye  ba ekolo  Ouganda  baakobeta  bombi  o  bisika  bizuami  batomboki  ba Adf    mosika te  na Komanda  o territoire  ya  Irumu …
/