Articles de la catégorie « Lingala »

25/02/2020 - 19:02
Lubumbashi : mokolo  ya  ibale  lelo ya  likita  o  matali  ntombua  pe  mabongisi  ya  misala  ya  mimbongo  o  bituka
/
24/02/2020 - 19:02
Kinshasa : mateya  mazongi  te  lelo  loye  o eteelo  ya  likolo  ya  Kinshasa  bo'  elengelamaki , kasi  yoko  molakisi  asalaki  bokeseni  na  basusu  pe  apesaki  mateya
/
21/02/2020 - 19:03
Nord Kivu : bingumba  Beni  pe  Butembo  bizangaki  lotiliki  o  tongo ya  lelo  po  ya  bitumba ya  batomboki  ba MaiMai o  esika bakopesaka  lotiliki  ya  Ivuha, yango  ezongaki  na  nzanga  eye
/
20/02/2020 - 18:59
Kinshasa  : ekolo Japon  epesi  likabo  ya  booko  ndako  ya  bolukaluki pe  mateya  na  esika  bakosalaka  bolukaluki  ya  makono  ndenge  na ndenge  INRB
/
19/02/2020 - 19:14
Kinshasa :  ba  zuzi  banene  motoba  baye  baponamaki bna  mokonzi  wa  ekolo  balapi  seleka lelo  loye o  ndako ya  misala ya  mokonzi wa  ekolo
/
18/02/2020 - 19:08
Nord Kivu : bato  zomi  na mitano  baweyi , basusu  leka zomi bakumbami  o  bisika  biyebani  te  pe  biloko  ya  motuya  pe  bikumbami  na batomboki  ba Adf  na  mboka Alungupa na secteur ya Rwenz
/
17/02/2020 - 18:58
Kinshasa :  motango  ya  baweyi  momati  sima  ya  likama  ya  somo  ya  mituka  eye  esalemaki  lobi  loleki  na balaba  bay pass na  Kinshasa
/
14/02/2020 - 17:06
Nord Kivu : ebandi  lelo  loye  na  Goma milulu  ya  Festival  Amani  po  ya  mbala  sambo ,na  mindule  pe  mabima  bakokundola  kimia kati  na etando
/
13/02/2020 - 19:04
/sites/default/files/2020-02/13022020-a-l-journallingalasoir-00_0.mp3KINSHASA: Mokonzi wa ekolo Felix Tshise
/
12/02/2020 - 19:01
Sud Kivu : lisanga  Bves  ebuaki  mbela  po  te' bana  babima  kati  na masanga  ya  basimba  mandoki ,engebene na  mokolo  moye  baakokundola  muana kati  na mampinga  o  molongo  mobimba
/