Articles de la catégorie « Lingala »

24/12/2019 - 18:01
BENI: Mapinga ma ekolo masakoli kokamat6a mikono mia kokengela etando ya Beni epayi wapi babundi ba ADF bangalisi kobomoma bayi mboka mingi ba civil
/
23/12/2019 - 19:19
KINSHASA: Mokonzi wa ekolo atielelo awa na kinshasa libanga po na kobandisa botongisi esika ekozala usine ya koopetola mayi, Usine wana ekosila sima ya mibu misato
/
20/12/2019 - 19:05
KINSHASA: Kokundola mobu moko uta botikelani kiti ya bokonzi po na kokamba ekolo tango na bitumba to mobulu , yango nde masolo lelo na pokwa o conseil ya ba ministre
/
18/12/2019 - 19:06
KINSHASA:Mokambi misala na Onu o tali kopesa masungi na bato zali komiungisa po anbakangemi koto mibale bazali oyoko camp ya mapinga  mpe tuku mibale na moko kati na bango  bakufi
/
16/12/2019 - 19:17
KINSHASA:  CENCO ezuaki maloba o boso bwa bapanzi sango po na koyebisa lolenge etamboli botangi ya bana tango na kofuta misolo sima ya sanza misato
/
13/12/2019 - 19:11
Kinshasa : po  ya  mbala  yambo  mokonzi  wa  ekolo  azui  maloba  o  boso  ya  ba suku  binso  bibale  ya  ekolo
/
12/12/2019 - 19:02
Kinshasa : mokonzi  wa  ekolo  akoloba  po  ya  mbala  yambo  o  boso  ya  ba suku  binso  bibale  ya  ekolo lobi  mua  mosala  mitano mua  biyano  na  maye  mbele  akoki  koloba kati  na sango eye
/
11/12/2019 - 19:16
KINSHASA:Mokonzi wa ekolo afongoli lelo po na mbala ya mibale bokutani botali kolendela lolenge ezali kosalema decentralisation uta bapesa yango o bituka eleki mibu zomi an misato
/
10/12/2019 - 19:26
GOMA: Bayi mboka batombokaki na tongo ya lelo na engumba Goma po yoko policiere abetaki masasi na mwa ya kelasi mpe bayi mboka bakendeki  kotumba  post ya police
/
09/12/2019 - 19:15
KINSHASA: Union Europeenne  elolngoli mikano ekamataki po anLambert Mende na yoko mokambi misala mia bokengi na presidence ya republique
/