Journal Lingala Matin

Maman  ntoma  ya  kalaka  ya  Onu  o  ekolo  na biso  Rdc  apaleli  milulu  misalemaki  mua  poso  moleki  awa  na  Kinshasa  na bobundisaka  bayi  misala  Monusco  pe  kopundja  mituka  mya  bango ,  kati  na  sango  eye  tokozua  pe  makanisi  ya  mbula  matari  ya  ekolo…

Mosala  pe  esika  ya  balobeli  ya ba  commune  kati  na  boyangeli  , tokolanda  ndimbola  ya  molakisi  ya  makoki  Gary  Sakata po  yango…

Na  Equateur  ,  bayi  mboka  batambolaki  o  ba  balabala  ya  Mbandaka  mua  poso  moleki  po  ya kotalisa  nkanda  na bango  ona  ba  compagnie  ya  nzela ya  singa  Airtel ,  Orange  pe  Vodacom , biye  bikobapesaka  nzela  ya  singa  bo’  elongobani  te…

 

/sites/default/files/2024-02/12022024-p-l-journallingalamatin-00web.mp3