Journal Lingala Soir

 Makanisi  ya  mibeko   tuku  muambe  likolo  lya  mokama mindimisamaki  te  na   ba  ntoma  ya  mpifo  moleki , sango  epesami  na Institut Ebuteli,  kati  na  lapolo  na  bango  eye  babimisaki  lobi  loleki  awa  na  Kinshasa….

Na  Haut  Katanga  bokono  bua  pulupulu  ekasi  bongali  lisusu ,  esika  bakopesaka  mateya  ya  mampinga  ba  Mura na  likasi  pe  esimbami  na yango   bato  bayike  baweyi , na  boye bakambi  misala mya  kolongonu  bua  nzoto  basengi  na  bayi  mboka  kotosa  meko  ya  bopeto  po  te’  bokono  bopalangana  te…..

Awa  na  Kinshsa  booko  milulu  ya  botamboli  o  ba  balabala  misalemaki  lobi  loleki  na  masanga  ndenge  na  ndenge  ya  ba mama baye  bakobundelaka  makoki  ya  muasi  na  ntina  kopalela  libanda  yambo  na tango ...

 

/sites/default/files/2024-01/26012024-p-l-journallingalasoir-00web.mp3