Journal matin

1. Kinshasa: Ba ntoma ba bayi ekolo baye baponamaki na  suka ya mobu moleki,basanganaki lobi loleki po na kobanda mosala pe kotia bureau  na bango po na mwa tango;

2.Beni: batomboki ba M23 bamipesi na kosala ba mbeba ekasi na bitando epayi wapi bazali koyangela, bazali kobwaka ba bombe esika bato bazali na etando ya Sake;

3. Mbuji Mayi: Sango elamu po na bafandi na etando wana  epayi wapi talo ya Carburant ekiti , mikolo mileki talo ebutaki makasi po na bozangi bwa carburant.