Journal Soir

Mua  kimia  emonisamaki  o tongo  ya  lelo    na  Nord  Kivu o  bisika  bitumba  bikosalema  na  Sake  pe  na  Kubumba,  ata  bongo  biteni  binso  ya  babundi  baakokoba  kobuaka  bombi sima  ba tango ,  bayi  mboka  baye  bakimaki  Sake  pe  babandi  kozonga  malembe  malembe …

O  etuka  ya  Kwango  ,  batomboki   ba  Mobondo  batii  bipekiselo  na  popokabaka  pe  baakotungisa  bayi  mboka  baye  bazuami  sika   na  bobangi   po  ya  kokende   o  misala  mya  bango …

Lisusu  na  Goma   motango  ya  bakoni  ba  lokosu  ekasi  momati  na boloko  enene  ya  Munzenze   nini  esengeli  tokolobela  yango  kati  na  sango  na  biso...

 

/sites/default/files/2024-02/09022024-p-l-journallingalasoir-00web.mp3

Dans la même catégorie

21/02/2024 - 19:19
/
21/02/2024 - 19:04
/
21/02/2024 - 18:53
/
21/02/2024 - 18:42
/
21/02/2024 - 18:03
/