SOIR

1/ Bunia : O etuka  Ituri, ba civils zomi na moko  babomamaki na batomboki ba ADF pe ba ndako zike  ezikisamaki moto  mokolo ya mosala moko  po na komona mwa mosala mibale na  NDIMO ; 

2/Kinshasa Ba senateur basanganaki na makita ma yambo po na kobimisa  bureau ekokamba Senat po na mwa tango, yambo eye ya libela ebima

3/Kindu : Na etuka Maniema,ba candidats kama mibale tuku misato na misato kati na bango tuku mwambe  basi, basali mimekano mia yambo ya l’Etat na etuka eye…/sites/default/files/2024-05/15052024-p-a-d-l-journallingalasoir-00.mp3