Journal Matin

  • GOMA: Beto ta zibula bansangu yayi na lukutakanu ya bamfumu ya makesa ya bansi ya EAC ya fwete kusimbama na mbanza Goma.
  • BUNIA: Mpe na kizunga ya Ituri, nsangu yayi kele mingi yayi ya kutulama ya maboko ya mukanda ya nsilu ya Codeco.
  • KISANGANI: Na kizunga ya Tshopo, nsangu kele mingi yayi ya kubanzila diaka mvita ya lutaka, bilumbu sambanu ya mvimba kuna, wapi mukembo yayi salamaka, mazono na mbanza Kisangani.
  • BUKAVU : Beto kwenda ntangu yayi na Kivu ya nsi, wapi bambisi ya kufwa ke na kutwela na dizanga ya Kivu, na ndambu ya Minova, na Territoire ya Kalehe.
  • GOMA : « Dibuta fwete kuvanda sika ya Kiese, ngemba, mpe luvuvamu, kansi ve diziami ». ndinga na mono ve, kansi ya bamama ya mbanza Goma, mazono, lumingu, na nima ya lufwa ya mama Alice, samu na kunuana ti bakala nandi.
  • IPAMU : Na kizunga ya Kwilu, mingi na Territoire na yau ya Idiofa, mwinda me pela na mission Ipamu. Nionso yayi na dibaku ya nkinzi na yau ya bamvula nkama mosi ya kusalama ya mission yayi ya dibundu ya Catholica.

/sites/default/files/2022-06/0606022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3