Journal Matin

 

  • KINSHASA: Na bansangu ya suka yayi, ya kele mingi mvumbi ya mbuta Patrice Emery Lumumba ya ba ke tambwisa na bizunga.
  • GOMA: Mpe na Kivu ya zulu, beto ta tubila luzayisu ya Ocha, mingi na yayi me tadila mpasi ya nkangu ya Rutchuru ke na kumona na kutala mvita ya ke na kuluta kuna.
  • MBANDAKA: Na kizunga ya Equateur, ya kele kimvuka na zina ya APEE ya ke na kulomba kubasika na buloko ya bana makumi zole na sambanu.
  • BUNIA: Na kizunga ya Ituri, mingi na mbanza Bunia, bwala kimfumu, mpe na babwala ya munziunga, minkiti ke na kuteka bima mingi ya me beba. Na bazandu, banzo ya bima ke tekamaka. Diambu ya ke na kumonana mingi na babwala bonso Gety.
  • KIKWIT : Beto tubila mangwele yayi ya kintuntu ya ke na kupesama na Vanga, na kizunga ya Kwilu, tuka kilumbu ya kumi na nsambwadi ya ngonda yayi, na kiteso ya bana mafunda makumi sambanu ; kubanda bangonda sambanu ya kubutuka ti na bangonda makumi tanu na uvua.
  • KINSHASA PROCES KAMERHE : Nsangu yankaka na suka yayi, kele mingi yayi ya nzo ya masonga ya Kinshasa-Gombe ya me zabisa ti mbuta Vital Kamerhe zabaka kima mosi ve na mambu ya ba fundaka yandi na kudia mbote na dinaka ya bilumbu nkama mosi ya mfumu ya nsi bongisaka.

/sites/default/files/2022-06/2406022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3