Journal Matin

 

  • KINSHASA : Beto zabisaka yau, balongi ya banzonkanda ya malongi ya zulu na bandambu nionso ya nsi na beto, ta landa na kubikala na banzo na bau. Lukanu ya me bakama na nima ya lukutakanu na bau ya nene ya simbamaka, mazono, awa na bwala kimfumu, Kinshasa. Na kutuba na bau, kima mosi diaka ta salama ve ti na kiteso ya bamposo tatu.
  • GOMA : Beto tubila kutita yayi ya kotaka, mazono, na kizunga ya Kivu ya zulu, mingi na Rugari – centre, ya kele kaka na kiteso ya bkm makumi tatu na tanu na kukuma mbanza Goma, na Territoire ya Rutshuru. Kikuma, makesa ya nsi ke na kusosa bimpumbulu ya M23 ya nuasika bau, ya me luta bubu yayi bilumbu zole, mingi na bwala Nyesisi bwela diaka Ngugo, ya kele mpe pene pene ya Rugari.
  • BUNIA : Na kizunga ya Ituri, kiteso ya mabuta mafunda kumi na tatu ya me vutukaka na Komanda kele ve na mpila samu na kukwenda na malanga na bau samu na kusosa bima ya kudia. Kikuma, nsangu ya kukuma ya bimpumbulu ya ba Adf. Na mutindu yayi, kutita me kuma mingi na ndambu ya bimvuka ya nkangu, ya banza ti nzala ta kota kuna.
  • KINDU : Nsangu ya kiese na kizunga ya Maniema. Na bilumbu ke kwisa, ba ta katula makesa nionso ya ba tulaka na bisika ya mavuanga ke salamaka mingi na kukota ya mbanza Kindu, wapi banzila me kangamaka. Nionso yayi na lukanu ya mbuta ya ke na kusala bilumbu yayi na sika ya mfumu ya kizunga, na kulanda ya yandi sonikilaka ntwadisi ya makesa kuna na kizunga ya Maniema samu na kumanisa mambu ya makesa yina ke na kusala na bisika yina.  
  • UVIRA: Na Kivu ya nsi, nkama zole na makumi sambanu na uvua; ya zola tuba mabuta makumi nsambwadi na nana, kele ntalu ya bana ya nsi ya Burundi ya tinaka nsi nab au, mpe ya kwisa kusweka awana nsi na beto, mingi na camp de Lusenda, ya kele na Territoire ya Fizi, ya nzo ya nza ya ke landilaka mambu ya bantu yayi ya me tinaka babwala na bau, HCR na nkufi vutulaka, mazono, nan toto ya bankaka na bau na Burundi.
  • MBUJI-MAYI: a nkufi, kizunga ya Kasai Oriental, me kuma bubu yayi ti bisika makumi sambanu samu na kupesa bantu mangwele ya Corona virus; ya mbula matadi me kabula na banzo kumi na iya, na kati ya kumi na uvua ya kizunga ke vandaka na yau.
  • KINSHASA : Samu na kumanisa, na sika ya Markinet ya kele na Quartier De bonhomme ya kele na Commune ya Matete, ya kele na bukula ya nzadi ya Ndjili. Na nsungi yayi ya mvula banzo mingi kuna me dinda. Mpasi me kuma mingi samu na nkangu na kutambula mpe na kusala bisalu na bau.

/sites/default/files/2022-01/2701022-p-k-journalkikongomatin-00_0.mp3

Recevez Radio Okapi par email

Donnez votre adresse email dans ce formulaire afin de recevoir tous nos articles dans votre boîte email. Vous recevrez un message de confirmation avec un lien sur lequel il vous faudra cliquer afin que l'envoi d'emails devienne effectif.
Si vous ne voyez pas l'email de confirmation dans votre boîte de réception, allez chercher dans vos spams et marquez le message comme "non spam".  

Votre adresse email :

Service offert par FeedBurner