Articles de la catégorie « Journal kikongo »

03/04/2024 - 20:02
1/ Inki ya mfunu lyalu yak e kwisa fweti sala na nsualu kana yawu me banda kisalu ?
/
03/04/2024 - 19:58
1/ Inki ya mfunu lyalu yak e kwisa fweti sala na nsualu kana yawu me banda kisalu ?
/
27/03/2024 - 19:48
Journal de ce Jeudi 280324
/
27/03/2024 - 19:43
Journal de ce Mercredi 270324
/
22/03/2024 - 17:23
   Edition de ce soir  18h30''
/
21/03/2024 - 19:16
   Edition de ce matin  05h45''
/
21/03/2024 - 18:32
   Edition de ce soir  18h30''
/
20/03/2024 - 18:08
   Edition de ce matin   05h45'' KINSHASA : Na nkufi ya bansangu yayi, beto ta tubila ntete luzikulu yayi ya mbuta Cherubin Okenge.  
/
20/03/2024 - 17:08
   Edition de ce soir   18h30'' KINSHASA : Na nkufi ya bansangu yayi, beto ta tubila ntete luzikulu yayi ya mbuta Cherubin Okenge.  
/
19/03/2024 - 18:42
   Edition de ce matin   05h45'' KINSHASA : Na nkufi na yau, beto ta tubila ntete luzikulu yayi ya mbuta Cherubin Okende.  
/