Journal Lingala Matin

 Eyamba  ba  missioni  o  ekolo epaleli  lolenge  ekolo  Rwanda  eekopesa  lisungi  na batomboki  ba  M23  ,  bango  basengi  na bayi  mboka  kopesa  lisungi  na  bayi  mampinga  ma  ekolo  ba Fardc ….

Se’  kolobela  bitumba  na  Nord  Kivu ,  moyangeli  etuka  kuna  atalisi  na bayi  mboka   bizaleli  basengeli  na yango  o  eleko  eye  pe  abandimisi  te’  ata  eteni  moko  te  ya  ekolo  ekopesama na banguna….

Molongo  mobimba  ekundolaki  lobi  loleki  mokolo  ya  bayi  mamkpinga  ya  Onu  , na  Goma  ba  ntoma  ba  mbula  matari  pe  mama  mokambi  misala ya  Monusco bakumisaki  mosala  ya  bayi  mampinga  baye  leka  millioni  moko   bakosalaka  po  ya  kimia  o  mokili  mobimba…. 

 

/sites/default/files/2022-05/30052022-p-l-journallingalamatin-web.mp3