Journal Matin

Nzoto  ya  nkondo  Patrice  Emery  Lumumba  ekokoma  mua  mosala  mitano eye  na  KISANGANI , sima ekotambola  o  bituka  bisusu  yambo  ya  kozongisama  awa  na Kinshasa  po ya  kokunda  yango , tozuaki  booko  makanisi  ya  bayo  ekolo  miye  tokolanda  kati  na snago  na biso…

Na  Nord  Kivu  babembani  balobeli  nkokoso  bazali  na yango  po  ya  kosunga bakima  bitumba  kowuta  o  bitando  bizuami  na bitumba mingi  na  territoire ya  Rurshutru, bango  baakokoka  kosala  mosala te  po  ya  bozangi  bokengi …

Na  Mbandaka  lisanga Apee  esengi  te’  babimisa  o  boloko  bana  tuku  mibale  na motoba baye  bakangemaka  o  sanza  eleki  tango  bayi  polusu  na bayi  mampinga  bazalaki  kosala  londo  kati  na Engumba…

 

/sites/default/files/2022-06/24062022-p-l-journallingalamatin-web.mp3