Invité : Martin Sebujangwe, Redacteur en chef ya Radio Okapi alobi nyoso ezalikosalama pona radio sima ya kokende ya MONUSCO

Radio Okapi ewuti kokokisa mbula tuku mibale na mibale to 22 ans, ezalaki lobi le 25 fevrier.

Tozali kolobela yango, ba etapes eleki na pe ba projets na yango, pe awa MONUSCO azali na processus ya kokende, nini ebongisami pona Radio oyo.

Tozali kosolola yango na martin Sebujangwe, Redacteur en chef ya Radio Okapi.

Tolanda lisolo na ye na Babel Mpongo Masimango : /sites/default/files/2024-02/260224-p-l-kinshasainvitemartinsebujangwe_web_1.mp3