Journal Matin

   Edition de ce matin  05h45''

  • KINSHASA : Na bansangu yayi, beto ta tubila ntete masolo ya mfumu ya nsi, mbuta Felix Tshisekedi me vanda na yau, na mbanza Luanda ti nkundi nandi ya nsi ya Angola, mbuta Joao Lorenzo.

 

  • MATADI :  Na nsangu ya mavimpi, beto ta kwenda na kizunga ya Kongo Central, wapi nsamukila ya kimbefo ya kintuntu me vutuka.

 

  • MBUJI-MAYI : Na Kasai Oriental, nzila katuka mbanza Mbuji mayi ti na Kabinda me kangama. Kansi samu na nki, tala kikuma ya beno lenda diaka ve kusimba ba buton ya ba Radio na beno.

 

/sites/default/files/2024-02/2802024-p-k-journalkikongo_matin-00.mp3