Journal Lingala Soir

Titres

kobanda  ngonga  ya  nzanga  ya  butu  too  minuit  ya  mua  mosala  mitano  eye,  biteni  binso  bizuami  na  bondonguani  o  monyele  ya  ekolo  Rdc  basengeli  kotemisa  bitumba po  ya  poso mibale , mokano  moye  mowuti  o  ekolo  America  ntina  na  yango  tokolanda  kati  na  sango  na  biso….

Bokono  bua  pulu  pulu  ekasi  bongali  na  etuka  Kasai  Oriental ,  batangi  bakoni  zomi  kati  na bango  baneyi  baweyi….sango  epesami  na  moyangeli  etuka  kuna….

Na  Beni  bana  leka  kama  mitano  bawuti  kozua  mikanda  mikotalisa  mbotama  ba  bango  ma  bango ya  too  ba  actes  de  naissance, baboti batondisami  na  esengo  kozua  mikanda  miye  pamba te  batungisamaki  na    bozangi  bokengi …. 

 

/sites/default/files/2024-07/05072024-p-l-journallingalasoir00web.mp3