Journal matin

1/BUNIA: O matali maponomi bo elaki  CENI, bisaleli bia maonomi bizali komemama na bituka mpe bitando na Monusco ;

2/BUTEMBO: Linaka REDHO esengeli bafongola boluka luki sima ya  moto mopelaki pe mozikisaki  ba  ndako libwa ya kelasi ya  complexe scolaire Kasongwe; 

3/UVIRA: Mibembo mizongeli na nzela ya na kolekakaka na gbagba Kalumambenge, bayi mibembo ba sepeli./sites/default/files/2023-12/051223-p-a-d-journallingalasoir-00_0.mp3