Matin

1/Goma: Bato tuku basato nabatano baye babomamaki na bombe ekweyaki na esika ya bakimi bitumba na Goma , nde bakundami  mokolo mwa mosala misato moye ,

 

2/Kinshasa : Ba senateur basanganaki na makita ma yambo po na kobimisa bureau ekokamba Senat po na mwa tango, yambo eye ya libela ebima ;

 

3/Kindu + Mbujimayi : Na etuka maniema lokola pe na etuka Kasai Oriental bayekoli ba eteyelo ya suka, basalaki mimekano na eteni ya yambo na formation professionnelle.

 

/sites/default/files/2024-05/15052024-p-a-d-l-journallingalamatin-00.mp3