Journal Matin

  • Na bansangu yayi, beno ta landa dibanza yayi ya dibundu ya Ecc, mingi na yayi me tadila kunuana ya ke na kuluta na kati ya makesa ya nsi na beto mpe bimpumbulu ya M23.
  • Mpe na ndambu nandi, mfumu ya kizunga ya Kivu ya zulu, Lieutenant-General Constant Ndima me lomba na nkangu ya mbanza Goma na kuzinga na ngemba, mpe na kupesa makesa ya nsi maboko.
  • Kaka na kuna na bwala kimfumu ya Kivu ya zulu, beto ta tubila mukembo samu na kubanzila kisalu ya makesa ya Onu ke salaka na nza.

/sites/default/files/2022-05/3005022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3