Journal Matin

 

  • KINSHASA : Na bansangu yayi, beto ta tubila ntete masolo yayi ya bambuta ya ke landilaka mambu ya lukengelo ya nsi vandaka na yau, mazuzi.
  • BUTEMBO : Kaka awa na bwala kimfumu, Kinshasa, to diaka na mbanza Beni, mikembo simbamaka na yayi me tadila kilumbu ya ntoto na beto y’Afika me ponaka samu na kubanzila luzingu ya bana.
  • MBANDAKA : Mangwele samu na kutita kimbefo ya Ebola, mingi na mbanza Mbandaka, kele na kati ya bansangu ya suka yayi.
  • KINSHASA : Mpe na yayi me tadila kilumbu ya ntoto na beto y’Afrika me bongisaka samu na kulandila luzingu ya bana, na kilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda yayi ya sambanu ya konso mvula, Uncef me bongisa dinaka samu ti bunkete kuvanda na bisika ya bana ke landaka malongi.
  • BUKAVU : Mpe na Kivu ya nsi, bana ya Territoire ya Walungu me lomba na mbula matadi na kutanina na bau na bisika nionso samu na bau kuyela na mutindu ya me fwana.
  • KIKWIT : Mpe na kizunga ya Kwilu, kuna, kele nzo ya mbula matadi ya ke landilaka mambu ya bana na mbanza Kikwit ya kwendaka kutala bana sambanu ya me kangamaka na buloko ya nene ya mbanza yina ya Kikwit.

/sites/default/files/2022-06/1706022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3