Journal Matin

 

  • KINSHASA : Na bansangu yayi, beto ta tubila ntete nkanu ya nzo ya masonga ya makesa ya Matete awa na mbanza Kinshasa me zengila bantu ya me fundamaka samu na lufwa ya Rossy Mukendi.
  • KINSHASA : Mpe na Kivu ya zulu, beto ta kwenda na mbanza Beni, samu na kupesa nsangu ya kuvutuka ya malongi na Mangina.
  • KINSHASA : Na mbanza Mbuji-Mayi, beno ta landa bimbangi ya bantu me sala samu na luzingu ya episecopo Tshibangu, ya bikaka beto na mposo me luta.
  • BUNIA : Na Territoire ya Djugu na kizunga ya Ituri, kukonda ya ngemba ya kieleka ke na kupesa ve nswa samu na ba kulandila bambefo ya kele na Rethy.
  • KINDU : Na kizunga ya Maniema, nsangu ya mbote samu na mabuta nkama nsambwadi na tatu ya banzo na bau bebaka, mingi na nima ya mupepe mpe mvula ya ngolo ya nokaka, mazuzi, lumingu na Territoire ya Punia, nzo ya bisalu ya Caritas développement ya mbanza Kindu me monisa luzolo na yau ya kusadisa bau.
  • KISANGANI : Na kizunga ya Tshopo, nsangu kele ya nganzi ya bisadi ya RVA na mbanza Kisangani. Na kutuba na bau, ba me lemba. Kiteso ya bangonda makumi sambanu ya kukonda kufutama ; ya me luta.
  • KINSHASA : Ntwadisi ya Compagnie na zina ya Bio Agro Business, BAB na nkufi ke banza ti mbuta ya luyalu ya ke talaka mambu ya luzabu zolaka ntete na kukinga na ntwala ya kutuba ti dinaka ya bisalu ya malanga ya ke na kusalama na Nkuadi na Kasai Oriental me buta ve mbuma ya mbote.
  • MBUJI-MAYI : Samu na kubambula beno Mbundu, kele na kilumbu ya mazono, awa na mbanza Kinshasa, ya mufwa ya ba me bongisa samu na kubonzila moyo ya episecopo Tharcisse Tshibangu Tshishiku ya Diocese ya Mbuji-Mayi yantikaka.

/sites/default/files/2022-01/1101022-p-k-journal_kikongo_matin-00.mp3

Recevez Radio Okapi par email

Donnez votre adresse email dans ce formulaire afin de recevoir tous nos articles dans votre boîte email. Vous recevrez un message de confirmation avec un lien sur lequel il vous faudra cliquer afin que l'envoi d'emails devienne effectif.
Si vous ne voyez pas l'email de confirmation dans votre boîte de réception, allez chercher dans vos spams et marquez le message comme "non spam".  

Votre adresse email :

Service offert par FeedBurner