Journal Matin

 

  • KINSHASA : Na dibaku ya mikembo ya kubanzila mioyo ya mbuta Emery-Patrice Lumumba, mpe ya Laurent Desire Kabila, mbuta Théophile Mbemba me lomba kusimbama ya kuponama ya mbote.
  • BUNIA : Beto kwenda mpe na kizunga ya Ituri, wapi bantu sambanu bakaka lufwa, mpe banzo mingi yankaka me yokama tiya.
  • MBUJI-MAYI : Ya me lunga bubu yayi basabala tatu ya mbunza Mbuji-Mayi kele na kitombe ya ngolo, samu na kukonda ya mwind ya Snel.
  • KISANGANI : Mpe na dibaku ya mukembo ya kbanzila bamvula makumi sambanu na mosi ya lufwa ya mbuta Patrice Emery Lumumba, mazono, nkangu ya kizunga ya Tshopo me lomba ti ba tula zina ya Lumumba na mbanza Kisangani, na ntama Stanley ville. Kikuma me zabisa mbuta Maurice Abibu Sakapela, mbuta ya ke na kusala bubu yayi na sika ya mfumu ya kizunga ya Tshopo, kele kuna na mbanza Kisangani ya mbuta Patrice Emery Lumumba banada kisalu nandi ya poliyiki. Atako mutindu yayi, mbuta Abibu me lomba na bana nionso ya nsi na beto na kukumisa mfumu yayi ya luyalu yantete ya nsi na beto.
  • BUKAVU : Na Kivu ya nsi, nkangu yankaka ya mbanza Bukavu pesaka mabanza na bau na yayi me tadila mbuta Patrice Emery Lumumba. Mpe me lomba kuvutuka ya mikwa nandi awa na nsi na beto.
  • BUNIA : Mwa ngemba vutukaka na suka ya mazono na bwala Jingunga na Territoire ya Djugu, mingi na nima ya bumvuanzi ya bimpumbulu ya CODECO nataka kuna, mazono. Mpe na nsangu ya me katuka na mbuta mosi ya bimvuka ya nkangu ya Territoire yina, bankento tatu bakaka lufwa, mpe babakala iya. Makesa ya nsi me vutu ndonga kuna. Kansi atako mutindu yayi, nkangu kele kaka na wonga ya ngolo, na kutala ti bimpumbulu yina ke na kuluta na ngemba nionso.                                                                                                         

/sites/default/files/2022-01/18012022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3

Recevez Radio Okapi par email

Donnez votre adresse email dans ce formulaire afin de recevoir tous nos articles dans votre boîte email. Vous recevrez un message de confirmation avec un lien sur lequel il vous faudra cliquer afin que l'envoi d'emails devienne effectif.
Si vous ne voyez pas l'email de confirmation dans votre boîte de réception, allez chercher dans vos spams et marquez le message comme "non spam".  

Votre adresse email :

Service offert par FeedBurner