Journal Lingala Matin

Tokokoba  na kolobela  bobomami  ya  bato  na Masisi  ,  bayi  kabila  ban yali  Kilo  batalisi  bilembo  ya  mua tango  te’  bato  tuku  mitano  na mitano  baweyi  pe  tuku  misato  na mineyi  bazoki  makasi  nzoka  nde  bolukaluki  bozali  naino  kosalema…. Nzoka  nde  ...bayi  mampinga ma  ekolo  pe  batalisi  makanisi  ma bango  na likama liye…

Maponami  po  ya  mbala  ibale  o  Bituka  Tshopo  pe  Kongo  Central  monganga  Guy  Bandu  Ndungidi  aponami  bo’  moyangeli  ya  etuka  Kongo  Central  ,nzoka  nde  na Kisangani  o etuka  ya Tshopo  baweli  ebonga  banso  babale  bazui  bilembo  ndenge  moko ….

Efongumamaki  uto  lobi  loleki  na  Africa  ya  ngele  likita  o  matali misala  ya  makele  too  Indaba ,kuna  ezuami  ministre  wa  yambo  ya  ekolo  Rdc  pe  booko  ba ministre  bakisa  pe  bayi  misala  mimbongo limpinga  loiye  ekeyi  koluka  lolenge  ya  kobengisa  bayi  mimbongo  ya  makele  o  ekolo  Rdc…

 

/sites/default/files/2022-05/10052022-p-l-journallingalamatin-web.mp3