Journal Lingala Matin

Titres

Ekolo  Royaume  Uni elaki  kobakisa  na  mbala  ibale  masungi  ma  bango  bakopesaka  o  ekolo  Rdc ,  sango  epesamaki  na  mama  ntoma  ya  ekolo  eye  lobi  loleki  o  mobembo  mua  ye  ya  mosala  na  Goma….

Ebandaki  uto  mua  mosala  misato  na  Kasai  Central  ,misala  ya  kotonga  pe  kotia  goudron  na  nzela  Kananga-Kalamba Mbuji.    Milulu  mikambemaki  na  ministre  o  matali  kotonga  nzela   o  ekolo  na    commune  ya   Matamba. Ye  andimisaki  te’  mbala  eye  misala  mikosalema  kino  suka…..

Kati  na  sango  eye  tokolobela  pe  likama  ya  moto  eye  esalemaki  poso  eleki  na  terriroire  ya  Lubefu  o  etuka  ya  Nsakuru… kuna  ndako,  biteelo  pe  mapitalo  bipundjami  na  moto , yoko  ntoma  ya  ekolo moponami  kuna  asengi  na  mbula  matari  kolandela  likambo  liye….

 

/sites/default/files/2024-07/05072024-p-l-journallingalamatin-00web.mp3