Journal matin

1/ LUBUMBASHI : Lukutakabnu ke vukisa bana nionso 6ya kizunga ya nene ya Katanga yandikaka mazono na lutuadisu ya nganga nzambi ya nene  na mbanza Lubumbashi

 

2/ BENI / BUTEMBO : Kilumbu kumi na sambwadi insi na beto ke kanina makesa ya RDC . Na yau ntumwa ya nkangu Kiro ke tombula makesa na bisalu  bau ke na kusala  ba pesa bau maboko;

 

3/ KINSHASA:  Divula ya NU ke tala mambu ya bana ya fioti me pesa rapport na yau ke zabisa ti bana mingi ke bela kimbevo ya kukondwa kudia mbote na inza mpe na RDC./sites/default/files/2022-05/18052022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3