Journal Matin

 

  • GOMA-MATADI: Na bansangu yayi, beto ta tubila kutambula ya salamaka na mbanza Goma, mpe na Matadi samu na kupesa makesa ya nsi kivuvu mpe kikesa na ntangu yayi ya ba ke na kunuanisa bimpumbulu ya M23 ya nsi ya Rwanda ke na kupesa maboko.
  • LUBUMBASHI: Ntalu ya bima ya kudia me mata ngolo na Kime ya kele na Territoire ya Kabongo, na kizunga ya Haut Lomami. Ya kele mingi fufu ya masangu.
  • MBANDAKA: Bantu zole bakaka lufwa mpe tanu yankaka lwalaka na nima ya kunua ya salamaka na kilumbu ya sabala me luta na Taragini, na Territoire ya Yakoma, na kizunga ya Ubangi ya zulu. Kunuana na kati ya dikanda ya ba Makete mpe Konge Vale.
  • ASSEMBLEE NATIONALE: Kansi ntete nsangu yayi ya kukatuka ya bantumwa ya nkangu tanu. Nionso yayi na nima ya lukanu ya kimvuka ya salamaka samu na kusosa kuzaba kikuma ya bantumwa yankaka ya nkangu ke bakaka ve sika na makutakanu ya nzo ya kinzonzi. Na kati na bau, beto lenda kutanga Henry Mova Sakanyi, Marie-Ange Mushobekwa, Papy Nyango, Adolphe Muzitu bwela diaka Mulimba Limba.
  • MONUSCO: Na ndambu na yau, makesa ya Monusco na bakm iya na kukuma kuna na Bunagana. Makesa ya Monusco ya ke na kupesa makesa ya luyalu maboko samu na kusosa mutindu ya kukula bantu yina ya mbi ya ke na kudonda na Bunagana, tuka kintete ya mposo yayi.
  • CIRGL: Kana ti ba kusolula mbote mbote ve ti bambuta ya politiki, kisalu ya kupesa malongi samu na kuvutuka ya ngemba na kizunga ya mazanga ya nene ya ntoto na beto y’Afrika, ta vanda mpasi ya mpamba. Ngemba mosi ta yalaka.

/sites/default/files/2022-06/1606022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3