Journal Lingala Matin

O  ekolo  mobimba  lelo  mbele  bitiuka  leka  zomi  bikoyeba  bayangeli  pe  balandi  ba bango  sima  ya  maponami  makosalema  lelo  loye  mua  mosala  mitano…

Na  Mbandaka  moto  ya  misato  amonisami  lisusu  na bokono  bua Ebola ,  po  yango  monganga  Muyembe  Ntafum  abanzi  te’  esengeli  na manguele  po  ya  bato  bazuamaki  na bakoni  pe  bayi  misala ya  kolongonu  bua  nzoto ….

 

Tokolobela pe  nzela  monene ya  mitano  kati  na Bukavu  pe  Kamnyola  eye  ebebi  penza ,kuna  mituka  na biloko  bikangemi  uto  poso  yoko ….

/sites/default/files/2022-05/06052022-p-l-journallingalamatin-web.mp3