Journal Lingala Soir

O  etuka  ya  Tshopo  esambiselo  ekueyisi  maponami  po  ya  mbala  ibale  ya  moyangeli  etuka   na  molandi  wa  ye  ,  ntina  tokoyeba yango  kati  na sango  eye….

Masanga  zomi  na muambe ya  batomboki  bandimi  kokoba  na masolo  ya  Nairobi  po  ya  koluka  kima  o monyele  ya  ekolo ,  sango  epesamaki  mua  mosala  misato  na Goma  sima ya  bokutani  bua bango  na misala  mina  o ndako  ya  mosala  ya  Monusco …..

O  Ituri  bato  basato  baweyi  pe  basusu  tuku  mineyi  baakomonana te  sima  ya  bozindi  ya  yoko  masuwa  na etima Albert na  Mahagi …

 

/sites/default/files/2022-05/19052022-p-l-journallingalasoir-web.mp3