Journal Lingala Matin

LES TITRES

etando  mobimba  ya  ekolo  ekobanda  lelo  mua  mosala  moko  eye ,mimekano  ya  bakizamen  ya  l’etat , po  yango  tokolanda  mokambi  monene ya  misala  ya  biteelo  too l’inspecteur général na  liteya  na ye ona  bayekoli ….

Na  bokutani  ya  ibale  ya  mbula  matari  ya  Suminwa  mua  mosala  mitano  moleki ,  balobelaki  mingi  penza  mambi  ya  kopesa  lokumu  na  misolo  ya  ekolo , mokonzi  wa  ekolo asengaki  na  likita  kosala  manso  po  ya ntombua  na yango ….

O  Ituri , etando  ya  kolongonu  bua  nzoto  ya  Rimba  epesi  sango  te’  bayambaki  lisusu  mino  po  ya  kobundisa  bokono  bua  Vih Sida ,koland a na  bobangi  bua  bango  ya  kobanza  te’  mino  misengelaki  kosila  o  suka  sanza  eye….. 

 

/sites/default/files/2024-06/24062024-p-l-journallingalamatin-00web.mp3