Journal Matin

 

  • KINSHASA: Na bansangu yayi, beto ta tubila ntete kuponama ya bamfumu ya mpa mpe bilandi na bau ya ta simbama, bubu yayi, kitanu na bizunga kumi na iya, wapi banzo na yau ya binzonzi katulaka bayina ya ntama.
  • MBANDAKA: Na mbanza Mbandaka, muntu mosi diaka me baka kimbefo ya Ebola. yandi me kuma muntu ya tatu na kubaka kimbefo yina ya nsamukila.
  • MISE AU POINT Dr MUYEMBE: Samu na nsamukila yayi ya mbala ya kumi na iya ya Ebola kuna na kizunga ya Equateur, munganga Muyembe ke banza ti mangwele mpe bankisi zole ya ba me zwaka kele nzila samu na kusansa yau. Mangwele ya fwete mpe kupesama na minganga.
  • BUKAVU: Kaka na bansangu yayi, beto ta tubila kubeba ya nzila, katuka mbanza Bukavu ti na Kamanyola, mingi na ndambu ya mongo ya Ngomo na Kivu ya nsi.

/sites/default/files/2022-05/0605022-p-kjjournalkikongomatin-00.mp3