Journal Matin

 

  • KINSHASA : Beto ta yantika bansangu yayi na nganzi ya balongoki ya ISP/Gombe monisaka, mazono, samu na kulomba kuzibuka ya malongi.
  • BUNIA : Na bizunga, beto ta kwenda ntete na Ituri, wapi bimpumbulu ya ba Adf kotilaka bwala Kakura, na mwa ntoto ya Watalinga. Kiteso ya bantu kumi na tanu me vidisa mioyo na bau, mpe banzo mingi me yokama tiya.
  • BUKAVU : Na mbanza Bukavu ; diambu ya kuyituka, nzo ya bisalu ya Archidiocese ke pesa nsangu ya banganga nzambi ya luvunu ya ke na kutambula.
  • KISANGANI : Mpe na kizunga ya Tshopo, bapulusi panzaka, mazono, kintete balongoki ya Université ya Kisangani ya zolaka kutambula, kaka samu na kulomba kuvutuka ya malongi na bau yayi.
  • INCENDIE MALUKU : Na nsangu ya beto pesaka mazono ya kuzika ya baleniere HB Bera na Maluku na kilumbu ya sabala me luta, ya kele mfumu ya mbanza ya kwendaka kutala bantu nsambwadi ya yokamaka tiya, mpe ya ba ke na kusansa na nzo ya lusansu ya Cinquantenaire.
  • Belgique : Nsangu yankaka na suka yayi kele mingi ya kusoba ya manaka ya ntotila ya Belgique mpe nkento nandi ya zolaka kukwisa awa na mbanza Kinshasa na ngonda yayi.
  • BENI : Kiteso ya makumi zole, kele ntalu ya bantu ya me vidisa mioyo na bau na bumvuanzi yankaka ya bimpumbulu ya ba Adf me sala na bwala Kikura, ya kele na Groupement ya Banyangala, na Secteur ya Ruwenzori, mingi na Territoire ya Beni.
  • GOMA : Beto vutuka mwa fioti na kizunga ya Kivu ya zulu, wapi ntwadisi ya nzo ya kinzonzi ya kizunga ya pesa nsangu ya kukangama ya bantumwa mingi ya nkangu. Disumu na bau, kutubila diambu ya bisalu ya ke na kusalama na Kivu ya zulu, mpe n Ituri, wapi luyalu me pesama na maboko ya makesa mpe bapulusi.
  • Kwilu : Na kizunga ya Kwilu, mingi na Territoire ya Idiofa, kosu kosu me kuma mingi na cite ya Mokala. Mpe na kutuba ya mbuta ya luyalu ya kizunga yayi ya Kwilu ya ke talaka mambu ya mavimpi ya ke pesa nsangu yayi me zabisa ti na nima ya kuteso menga ya bambefo, zole me monana ti kimbefo ya coronavirus.

/sites/default/files/2022-03/0103022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3

Recevez Radio Okapi par email

Donnez votre adresse email dans ce formulaire afin de recevoir tous nos articles dans votre boîte email. Vous recevrez un message de confirmation avec un lien sur lequel il vous faudra cliquer afin que l'envoi d'emails devienne effectif.
Si vous ne voyez pas l'email de confirmation dans votre boîte de réception, allez chercher dans vos spams et marquez le message comme "non spam".  

Votre adresse email :

Service offert par FeedBurner