Journal Matin

 

  • KINSHASA : Mfumu ya luyalu me lomba na bisalu nandi na kulandila mbote mbote mvita ya ke na kuluta na nsi ya Ukraine, mingi na yayi me tadila mambu ya kimvuama awa na nsi na beto.
  • GOMA : Kaka na bansangu yayi, beto ta tubila lusambusu na mbanza Goma na yayi me tadila mabuta ya ba kangaka na mambu ya Airtel.
  • MBUJI-MAYI : Na mabnza Mbuji-Mayi, munganga ya nzo ya mavimpi yak e sansaka bankento ya me bakaka mpasi na nzila na bau ya bunkento ke na kulomba lusadusu. 
  • UKRAINE : Na yayi me tadila ya kieleka mvita yayi ya Ukraine, bana mingi ya nsi na beto monaka mpasi mingi samu na kukuma na nsi ya Pologne. Ya kele mingi kifwanusu ya leke yayi ya ke tangaka kuna na Ukraine ya lalaka na nganda bilumbu tatu na madidi ya ngolo kuluta.
  • KINSHASA : Kaka na bansangu ya suka yayi, nsi ya America me monisa luzolo na yau ya kupesa nsi na beto maboko na yayi me tadila mutindu ya kuzitisa banswa ya bantu na kisalu.
  • KINSHASA : Beto tubila mvutu yayi ya kimvuka ya politiki Ecide ya mbuta Martin Fayulu, mingi na nima ya kukangama ya bantu na yau kumi na sambanu na kitanu ya mposo me luta na Quartier ya tatu na Commune ya Masina.
  • KINDU : Na kizunga ya Maniema, malongi ke na kupesama mpamba; mpe bana me kuma mingi na kati ya banzonkanda ; wapi mingi kele ya kubeba. Tala yayi ya mbuta ya ke landilaka mambu ya malongi yantete kuna tendulaka na kintete ya mposo yayi na bansinga ya Radio na beno ya Ngemba, Radio Okapi.
  • MAI-NDOMBE : Beto manisa na kizunga ya Mai-Ndombe, wapi Compagnie ya banti, Sodefor zibulaka, mazuzi, dinaka na yau samu na kutomisa Commune ya Nioki ya kele na Territoire ya Kutu dans la province du Mai-Nombe.

/sites/default/files/2022-03/0303022-p-k-journalkikongomatin-00.mp3

Recevez Radio Okapi par email

Donnez votre adresse email dans ce formulaire afin de recevoir tous nos articles dans votre boîte email. Vous recevrez un message de confirmation avec un lien sur lequel il vous faudra cliquer afin que l'envoi d'emails devienne effectif.
Si vous ne voyez pas l'email de confirmation dans votre boîte de réception, allez chercher dans vos spams et marquez le message comme "non spam".  

Votre adresse email :

Service offert par FeedBurner