Articles de la catégorie « Journal lingala »

21/12/2023 - 18:48
O  ekolo  mobimba  maponami  makobaki  lisusu  mua  mosala  mineyi  o  bisika  binso  yango  bisalemaki  te  too  pe  bizuaki  nkokoso ,  sika  ekomi  pe  tango  ya  kotanga bilembo  pe  kotalisa 
/
21/12/2023 - 14:31
Sango  se’  moko  esimbi ekolo  mobimba  ezali  bongo  maponami  maye  masalemi  mua  mosala misato  eye , tokolobela  maye  maakoleka  o  bituka  ndenge  na  nndenge , na  bikolo  bisusu  wapi  ma
/
20/12/2023 - 20:01
Sango  se’  moko  esimbi ekolo  mobimba  ezali  bongo  maponami  maye  masalemi  mua  mosala misato  eye , tokolobela  maye  maakoleka  o  bituka  ndenge  na  nndenge , na  bikolo  bisusu  wapi  ma
/
20/12/2023 - 03:09
Manso  malengelami  po ya  bokengi  ya  bayi  mboka  o  eleko  eye  ya  maponami , wana  bondimisami  ya  ministre  molandi  wa  yambo  o  matali  bitando   awa  na  Kinshasa  o  kati  ya  masolo 
/
20/12/2023 - 03:07
Manso  malengelami  po ya  bokengi  ya  bayi  mboka  o  eleko  eye  ya  maponami , wana  bondimisami  ya  ministre  molandi  wa  yambo  o  matali  bitando   awa  na  Kinshasa  o  kati  ya  masolo 
/
19/12/2023 - 14:32
Booko  mikolo  ya  losambo  bilengelami  na  etuka  ya  Kasai  Oriental  po ya  kosenga  kimia , maponami  malamu pe  kimia  sima  ya  maponami , milulu  miye  milengelami  na  eyamba  missioni  ya
/
18/12/2023 - 18:47
Ekosuka  mua  mosala moko  eye  na  ngonga  nzanga  ya  butu  milulu  ya  bobeti  ntagba po  ya  maponami  na  mokolo  moye  ya  suka nini  esalemi pe  ekosalema  tokolanda yango  kati  na  sango 
/
18/12/2023 - 06:21
Awa  na  Kinshasa  lisanga  ya  molongo  Human  Right  Watch  ebuaki  mbela  ona  bakambi  ba  ekolo  po  ya  matali  maponami  pe  epesi  booko  meko  kolanda nango ,  tokolanda  yango  kati  na 
/
15/12/2023 - 17:05
Ekolo  America  elaki  kosala  manso  po  ya  kopalela  moto  inso  akoluka  kobebisa  misala  ya  maponami  pe  demokratie  o  ekolo  Rdc ,  bontoma  ya  ekolo  etalisi  yango  kati  na  yoko  liy
/
15/12/2023 - 14:50
O  etando  mobimba  ya  ekolo  Rdc   misala  ya  maponami  too  Ceni  ebandisaki  lobi  loleki awa  na  Kinshasa mateya  ya  lombango  po  ya  bayi  misala  mya  bango leka  ba  nkoto  kama  mineyi
/