Articles de la catégorie « Journal lingala »

09/01/2024 - 20:19
1/Kinshasa: cour constitutionnelle esili kokata likambo lia kozanga boyokani na likambo litali  kozanga boyokani  o matali mopomi ma mokonzi wa ekolo.
/
09/01/2024 - 17:34
1/Goma : ba ndako  zike esili kozinda na mayi ma mvula  na bitando biyike bizuami na  nord mpe sud Kivu
/
08/01/2024 - 19:02
1/Kinshasa: Cour constitutionnelle elobaleki lobi loleki mambi mibale etali bosenga bwa Théodore Ngoy, moko wa ba  candidats baye bazui te na maponomi masaleki na suka ya mobu mowuti koleka, mpe mo
/
08/01/2024 - 18:02
1/Goma, Na Goma mokambi wa lisanga lia  lia masanga ya baye bamipesa po na ekolo Congo, ASVOCO, bamoni ete CENI esengeli kolongola maponomi manso  maselamaki kobanda mia  tuku mibale na sanza ya zo
/
05/01/2024 - 17:29
Na   Nord-Kivu,  ba  civil  batano  babomami  pe  basusu  batano  bakumbami  o  bisika  biyebani  te  na basimba  mandoki  o  ba  territoire  ya   Rutshuru pe  Masisi.
/
05/01/2024 - 17:14
Awa  na  Kinsahasa  biyamba  o  nzela  ya  Cenco  pe  Ecc  esengi na  Ceni  kotalisa  manso  malekaki  malamu  te  o  maponami po  ya  bango  bolukaluki  bosengeli  kosalema  po  ya kobatela  kimia
/
03/01/2024 - 17:38
1/Kin : Politique : Moise Kutumbi acandidat na maponomi ma mokonzi wa ekolo , asengi na ba congolais batemela eye babangi moyibi ya maponomi ;  
/
02/01/2024 - 19:06
1/ Kinshasa :la CENI publie les résultats provisoires des législatives nationales et provinciales ce mercredi. Son
/
02/01/2024 - 17:55
1/Bandundu: Moyangeli wa etuka LeKwilu atelemisi po na mwa tango mibembo na Rn 17 po na kozanga bokengi ezali komonana na nzela wana  ;    
/
23/12/2023 - 11:29
O  ekolo  Congo  Demokratiki , Maponami  maselemaki  mua  mosala  misato  moleki ,  wana  maloba  ma  ngay  te  kasi  ya  etinda   ekolandela  maponami  ya  lisanga     ya bikolo  Africa ,  ata ko 
/