Articles de la catégorie « Journal lingala »

12/01/2024 - 01:57
Na  Kananga  balabala  monene  kasavubu  ekabuani  na  biteni  mibale  sima  mvula Makasi  minokaki  kuna ,yoko  libenge  eekotungisa  nzela  eye  uto  mua  mikolo….
/
10/01/2024 - 19:04
1/ Kinshasa : Conseil de l’Etat ezali sika kolandela likambo lia ba candidats députés baye balolongolamaki na CENI ;
/
10/01/2024 - 16:35
1/ Kinshasa : Conseil de l’Etat ezali sika kolandela likambo lia ba candidats députés baye balolongolamaki na CENI ;
/
09/01/2024 - 20:19
1/Kinshasa: cour constitutionnelle esili kokata likambo lia kozanga boyokani na likambo litali  kozanga boyokani  o matali mopomi ma mokonzi wa ekolo.
/
09/01/2024 - 17:34
1/Goma : ba ndako  zike esili kozinda na mayi ma mvula  na bitando biyike bizuami na  nord mpe sud Kivu
/
08/01/2024 - 19:02
1/Kinshasa: Cour constitutionnelle elobaleki lobi loleki mambi mibale etali bosenga bwa Théodore Ngoy, moko wa ba  candidats baye bazui te na maponomi masaleki na suka ya mobu mowuti koleka, mpe mo
/
08/01/2024 - 18:02
1/Goma, Na Goma mokambi wa lisanga lia  lia masanga ya baye bamipesa po na ekolo Congo, ASVOCO, bamoni ete CENI esengeli kolongola maponomi manso  maselamaki kobanda mia  tuku mibale na sanza ya zo
/
05/01/2024 - 17:29
Na   Nord-Kivu,  ba  civil  batano  babomami  pe  basusu  batano  bakumbami  o  bisika  biyebani  te  na basimba  mandoki  o  ba  territoire  ya   Rutshuru pe  Masisi.
/
05/01/2024 - 17:14
Awa  na  Kinsahasa  biyamba  o  nzela  ya  Cenco  pe  Ecc  esengi na  Ceni  kotalisa  manso  malekaki  malamu  te  o  maponami po  ya  bango  bolukaluki  bosengeli  kosalema  po  ya kobatela  kimia
/
03/01/2024 - 17:38
1/Kin : Politique : Moise Kutumbi acandidat na maponomi ma mokonzi wa ekolo , asengi na ba congolais batemela eye babangi moyibi ya maponomi ;  
/