Articles de la catégorie « Journal lingala »

26/11/2023 - 21:59
Tookokoba  na  kolobela  milulu  ya  bobeti  ntagba po  ya  maponami  ,tozui  booko  makanisi  ya  bayi  mboka  o  bisika  ndenge  na  ndenge  tokolanda  yango  kati  na  sango  eye….
/
24/11/2023 - 17:07
Sango  ya  mawa  , Bato  zomi  na  misato  baweyi  na  likama  ya  mayi  o  ebale  ya  Congo  na  etuka  ya  Lualaba ,  bato  baye  bazalaki  kokende  o  mboka  Manfwe  na  territoire  ya  Mutshats
/
24/11/2023 - 13:57
Baweli  ebonga  ya  mokonzi  wa  ekolo  motoba  bazui  mokano  ya  kofunda  o  esambiselo  ya  bokati  likambo  too  cour  de  cassation ,  mokambi  misala  ya  Ceni   na  pe  ministre  o  matali 
/
23/11/2023 - 18:50
Bana  bake  bakosalaka  politiki  te  pe  bakoki  kozuama  na  mambi  ma  politiki  te,  wana  mbela  ya  lisanga  ekolandelaka  bokengi  ya  ban a bake   na  kombo  Gape  ona  bayi  politiki  bans
/
22/11/2023 - 17:57
1/GOMA : Na etuka Nord-Kivu, cité ya mwesso ezongi na bokambemi bwa M23 uta tongo ya mokolo mwa mosala misato moe, yoko motindami wa America akomi na Kinshasa pe akeyi Kigali mpo na koluka kimia ka
/
22/11/2023 - 17:53
1/GOMA : Na etuka Nord-Kivu, cité ya mwesso ezongi na bokambemi bwa M23 uta tongo ya mokolo mwa mosala misato moe, yoko motindami wa America akomi na Kinshasa pe akeyi Kigali mpo na koluka kimia ka
/
21/11/2023 - 18:46
  1/Kinshasa : Denis Kadima apesi  lolenge ezali kotambola mambi ya maponomi kino lelo ,  
/
21/11/2023 - 18:23
1/Kinshasa : Denis Kadima apesi  lolenge ezali kotambola mambi ya maponomi kino lelo ,
/
20/11/2023 - 19:13
Matadi & Kisangani : lleo mokolo mwa mibale uta efongwamaki makindo  to Campagne na ntina ya maponomi , électorale, Moise Katumbi azali na kisangani Kisangani, Tshisekedi azali na Moanda ;
/
20/11/2023 - 18:51
Matadi & Kisangani : lleo mokolo mwa mibale uta efongwamaki makindo  to Campagne na ntina ya maponomi , électorale, Moise Katumbi azali na kisangani Kisangani, Tshisekedi azali na Moanda ;
/